Καστάς: Τεκμηρίωση του μνημείου με σαρωτή lazer

amfipoli

Η τεκμηρίωση της γεωμετρίας του τύμβου Καστά και μικρή περιοχή του περιβάλλοντος χώρου πραγματοποιήθηκε με τη χρήση επίγειου σαρωτή Laser. Η επιλογή αυτής της μεθόδου  λόγω  ακρίβειας και αξιοπιστία των μετρήσεων που προσφέρει. Ο όγκος λεπτομερειών, και η ακρίβεια των μετρήσεων είναι κρίσιμα ειδικότερα  για τις μελέτες συντήρησης και αναστήλωσης. Για τη γεωμετρική τεκμηρίωση του τύμβου, δημιουργήθηκε ένα τρισδιάστατο γεωδαιτικό δίκτυο, που λειτούργησε ως βάση για την αποτύπωση λεπτομερειών. Η τοπογραφική αποτύπωση του χώρου καθόρισε τη θέση του μνημείου στο περιβάλλον και την ένταξή του σε ένα οριζοντιογραφικό δίκτυο. Τόσο το περιβάλλον όσο και το αντικείμενο εντάχθηκε  στον ελλαδικό χώρο με χρήση δορυφορικών μεθόδων (GNSS) μέσω στατικού εντοπισμού. Με τον καθορισμό του οριζοντιογραφικού και υψομετρικού ελέγχου, η σάρωση του μνημείου εντάχθηκε ι στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87, χρησιμοποιώντας τις στάσεις σάρωσης που καθορίστηκαν από την τοπογραφική αποτύπωση." Ο σαρωτής Leica ScanStation 2, με τρισδιάστατη λειτουργία, παρέχει την  ακρίβεια στον προσδιορισμό της θέσης του αντικειμένου..Συγκεκριμένα, παρέχει ακρίβεια της τάξης των 6 χιλιοστών για τον προσδιορισμό της θέσης και 4 χιλιοστών για την απόσταση.Στο εσωτερικό του ταφικού μνημείου, επιλέχθηκαν προσημειωμένοι στόχοι - φωτοσταθερά για την επίτευξη υψηλής ακρίβειας στην απόδοση λεπτομερειών, όπως σφίγγες, Καρυάτιδες, και ψηφιδωτό. Αντίθετα, στον περίβολο χρησιμοποιήθηκαν φυσικά σημεία με έντονη γεωμετρία..Το τελικό, επεξεργασμένο μοντέλο εξάχθηκε μέσω του λογισμικού Leica Cyclone σε μορφή LGS. Το αρχείο περιλαμβάνει το συνολικό νέφος σημείων καθώς και τις στάσεις σάρωσης. Επιπλέον, περιλαμβάνει μια βάση δεδομένων, όπου για κάθε σημείο υπάρχουν οι συντεταγμένες (x, y, z) και οι τιμές RGB. Στη συνέχεια, το αρχείο LGS που προέκυψε δημοσιοποιήθηκε στο TruView Enterprise. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση και κοινή χρήση του μοντέλου, καθώς και την παρακολούθηση των λεπτομερειών μέσω του TruView Enterprise.  Οι τοπογραφικές εργασίες έγιναν από το εργαστήριο γεωδαισία του ΤΕΙ  τοπογραφίας Αθηνών με τον καθηγητής Βασίλειο Παγούνη και την ομάδα του.

ΠΗΓΗ: ΥΠ.ΠΟ ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...


Ετικέτες:    NewsLetter:
Ενημερώσου πρώτος για τις συμαντικότερες ανακοινώσεις και έκτακτα γεγονότα.